Vilkår for serviceeftersyn på naturgasinstallation

 

Aftalen omfatter følgende:

 • Kontrol af automatik
 • Kontrol af gasinstallation
 • Kontrol af kedeltermostat
 • Kontrol af balanceret aftræk
 • Helhedsvurdering af varmeanlæg
 • Påfyldning af vand på varmeanlæg
 • Kontrol af apparatets sikkerhedsfunktion
 • Kontrol og vedligeholdelse af fortryk i trykekspansionsbeholder
 • Kontrol, rensning samt elektronisk måling af brænderens effektivitet

 

Hovedeftersyn foretages til fast pris, ekskl. reservedele som faktureres til gældende dagspris.

Eventuelle reparationer afregnes på timebetaling.

 

Serviceeftersynet omfatter ikke:

 • Ure og styringer
 • Defekte sikringer eller ledninger
 • Arbejdsløn ved udskiftning af kedel/brænder
 • Udsyring af varmeveksler og udskiftning af kedelblok
 • Reparation af kedelanlæg, der ikke er frit tilgængeligt
 • Midlertidige foranstaltninger ved omfattende driftstop
 • Gas- & Vandmesteren ApS tager forbehold for udgået reservedele
 • Nedsat vandcirkulation som følge af stoppet snavssamler
 • Fejl opstået som følge af brand, brud, frost, korrosion eller vandskade
 • Skader opstået som følge af fejlbetjening eller manglende vedligeholdelse
 • Reparation samt rensning af skorsten eller aftræk, der ikke er en del af anlægget
 • Enhver forbrug af reservedele. Reservedele som faktureres til gældende dagspris
 • Skader/driftstop opstået som følge af gasmangel, vandmangel eller strømafbrydelse
 • Trykekspansion, hvor kedel skal afmonteres eller ved montering af ekstern trykekspansion
 • Vandsiden, hvor der ikke er monteret reparationshaner med aftapningsmuligheder, vil forbruget af arbejdstiden blive faktureret efter timeløn

Kr.  2031,25 incl  servicevogn og moms,
men ekskl. Miljøomkostningerne.