Klima

Gas-& Vandmesteren – din VVS installatør

Solceller & solvarme

Vedvarende energi har haft stor fremgang de seneste år.
Gas og Vandmesteren har det påkrævede solvarmecertifikat som påkræves i dag, for installation af solceller.

Solvarme kan udnyttes både til opvarmning af boligen og til opvarmning af brugsvand.

Solvarme reducerer co2-udslippet og nedbringer udgiften til varme.

Hos Gas- og Vandmesteren har vi stor erfaring med solvarme. I Danmark er vi blandt de bedste lande i verden til at udnytte solvarme.

Husk der ydes tilskud til solvarmeanlæg af Energistyrelsen.
Kontakt os for information om de forskellige muligheder.

Solvarme kombineres ofte med en energikilde nummer 2.

Ventilation

Et godt indeklima er et spørgsmål om trivsel og sundhed.

Et ventilationsanlæg kan reducere sygefravær/sygdom.

Vi udfører opbygning af ventilationsanlæg og tilbyder en professionel service.

Mange nye huse er bygget så højisolerede og tætte, at det er nødvendigt med mekanisk ventilation for at sikre tilstrækkelig udskiftning af luften.

Dårligt indeklima giver ideelle livsvilkår for husstøvmider og danner grobund for råd, skimmelsvampe og andre mikroorganismer. Til skade for helbredet og boligen.

Et ventilationsanlæg skifter løbende den brugte og dårlige luft ud med filtreret, frisk og ren luft.

Varmepumper

Udnyt jordvarmen med en effektiv varmepumpe:

Gas- og Vandmesteren kan give dig gode råd, hvis du overvejer at få etableret jordvarme.

Det øvre jordlag får tilført store energimængder fra solen i løbet af sommeren. Denne energi lagres i jorden, og forsvinder ikke i løbet af vinteren. Denne energi kan man udnytte, og udtrække af jorden hele året, ved hjælp af f.eks. en varmepumpe.

Et jordvarmeanlæg med varmepumpe har den fordel, at det kan levere alternativ energi i ubegrænsede mængder – i modsætning til f.eks. solvarme og vindenergi.

Udover at være en god og sikker investering, opnår du ligeledes en mindre forurening med en effektiv varmepumpe. Dine fyringsudgifter kan du reducere markant i forhold til olie eller naturgas.

Kontakt os, og hør mere om dine muligheder med et jordvarmeanlæg med varmepumpe.

Varmepumpe Randers/Østjylland, så er det VVS installatør Thomas Rønnow

Naturgasservice

Få lavet en service aftale på din naturgasinstallation. Vi tilbyder 3 servicepakker til dig med et naturgasfyr. Kontakt os for mere information om naturgasservice, eller udfyld vores service aftale med det samme.

Gasservice